MEA ห่วงใยประชาชน แนะนำใช้ไฟฟ้าช่วงฤดูฝน และลมพายุ น้ำท่วม เพื่อความปลอดภัย

นายบุญถิ่น เอมย่านยาว ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA กล่าวว่า เนื่องด้วยช่วงนี้มีลมมรสุม พายุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมเจิ่งนอง MEA มีความห่วงใยประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่าน โปรดระมัดระวัง หากร่างกายเปียกชื้นไม่ควรสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เสมอ ไม่มีร่องรอยของการชำรุด รวมถึงต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน เพราะหากร่างกายเปียกชื้น หรือเกิดน้ำท่วมขัง อาจทำให้เกิดเหตุไฟฟ้าดูดได้ กรณีที่น้ำท่วมขัง เข้าไปในบ้าน หากเป็นบ้านชั้นเดียว อย่างแรกที่ต้องปฏิบัติคือการปลดเมนสวิตช์ เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน หากเป็นบ้าน 2 ชั้น ต้องทำการปลด Breaker วงจรย่อยของอาคารชั้นล่าง และส่วนของไฟฟ้าที่ใช้นอกอาคารด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังต้องระมัดระวังเรื่องของมอเตอร์ปั๊มน้ำที่ใช้ภายในบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะติดตั้งวางกับพื้นนอกอาคาร ซึ่งหากมีน้ำท่วมขัง ต้องรีบตัดวงจรกระแสไฟฟ้าที่ Breaker เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ขอขอบคุณที่มาของบทความ
www.mea.or.th